ПЛИСЕ ЩОРИ

Щорите “Плисе” са едни от най-разнообразните
продукти, предлагани на пазара.
Тяхната структура позволява да се монтират на
всички видове дограма-покривни прозорци,
зимни градини или стъклени тавани.
Подходящи са още и за монтаж в ниши,
както и за пространства с нетипични форми (като например прозорци с трапецовидна, кръгла, полугръгла, многоъгълна и т.н. форми).

Плисе щорите са едно многофунционално решение, което стои красиво на всеки прозорец. Щорите представляват нагънат плат, който може да спира сънчевите лъчи без да затъмнява, или напълно да затъмнява, в зависимост от избраният от вас плат и неговата пропускливост.